ERREKA GARBIKETA

Arantzazuko amako 3Ako National Euskgrafik taldea

3. Sarrera (Euskgrafik taldea)

Falta zaiguna

 1. Egun berriak adostu eta geleei jakinarazi. (Eguraldia kontuan hartuta)
 2. Azalpena planifikatu (Power pointa prestatu) 
 3. Irakasle batekin eta zuzendaritzakoekin hitz egin gurekin etortzeko.
 4. Irteera baino lehenago salabardoak jaso (ikasleei eskatu).

Egunaren planifikazioa

 1. 2Bko ikasleen gelara sartu eta azalpena eman.
 2. Urumea errekara iritsi.
 3. Bertan taldea bitan banadu, batzuk erreka garbitzen besteak ingurunea.
 4. Argazkiak atera dena jaso baino lehen, bitartean eta ondoren.
 5. Bueltatu jolas garairako.
 6. Jolas garaia eta gero dena berriro egin beste gela batekin.

Irteera eta gero

 1. Ikasleei nola izan den esperientzia galdetuko diegu, zer ikusi edo ikasi duten eta horrelako gauzak.
 2. Egingo ditugun argazkitik hoberenak aukeratu.
 3. Egoera eta ekofish buruz testu bat egingo degu.
 4. Eta kartelak egingo ditugu.
 5. Azkenik egin dugun lana zabalduko dugu jendeari, ibaia zaborrez betetzea saihesteko moduak emango ditugu, baita egon daitezkeen ondorioak ere.