BIRZIKLAPENA ESKOLAN (2)

Zubiri Manteo BHI. Batxilergoa 1B

ZERGATIK?

Aztertu dugunez, gure ikastetxe inguruko birziklapen metodoa ez da hoberena, gehienok errefusa eta plastikoaren zaborrontziak bakarrik erabiltzen ditugulako.

Egokiena, zaborra dagokion zaborrontzian botatzea izango litzateke. Hau da, jolastokiaren ondoan dauden 4 zaborrontzi desberdinak.

ZER LORTU NAHI DUGU?          

Erabilpen egokia eman jadanik ditugun zaborrontziei eta jendea zakarrontzietan zerbait botatzerakoan gure kartelak ikustea eta zerbait ikastea, hau da, kontzientzia sortu.

AURREKO EGOERA . 

Nahiz eta hiru zaborrontzi egon, jendeak nahi duen lekuan botatzen ditu gauzak. Gainera plastikoaren edo beste zaborrontzi mota baten barruan, gauza batzuk bereizita daude.

EGOERAREN ARGAZKIAK         

GURE KANPAINAREN IRUDIAK

AURREKO EGOERA

PROZEDURA

BILAKAERA