ZABORBOR

PASAIA LEZO LIZEOA DBH3C

Martxoak 25:

Aldiazkariko arduradunek gure artkuluari begi bista bat bota eta argtaratzeko prest utzi dute. “Zeorri”rekin kontaktuan jarraitu dugu eta aldizkaria maketatu eta inprentara bidali dutela jakinarazi digute. Aldizkaria martxoaren 28-29an ateako dela esan digute.